top of page

Rodzaje periodyzacji w treningu siłowym - Progresja liniowa

Czym jest periodyzacja, szerzej zostało omówione w poście “Teoria treningu i periodyzacji”, a w skrócie periodyzacja oznacza wprowadzanie do twojego planu pewnej odgórnej długoterminowej organizacji, polegającej na zmianie określonych parametrów treningowych w czasie.


Termin periodyzacji często zawdzięcza się Leonidowi Matwiejewowi, który zaproponował podstawowe teorie leżące u podstaw periodyzacji w latach sześćdziesiątych. Chociaż Matwiejew jest często uważany za ojca periodyzacji, kilka innych osób badało tę koncepcję w tym samym czasie, w tym Laszlo Nadori, Tudor Bompa czy Yuri Verkoshansky. Póżniej amerykańscy naukowcy zajmujący się sportem – Michael H. Stone, Harold O’Bryant i John Garhammer wdrożyli koncepcje wczesnych teoretyków periodyzacji ze szczególnym zastosowaniem dla sportów siłowych.


Docelowo periodyzacja ma charakter teoretycznej i praktycznej konstrukcji, która pozwala na systematyczne, sekwencyjne i integracyjne programowanie interwencji szkoleniowych we wzajemnie zależnych okresach czasu w celu wywołania specyficznych adaptacji fizjologicznych, które stanowią podstawę wyników wydajnościowych.


Wcale nie musi ten termin kojarzyć się z czymś bardzo skomplikowanym jak wielu zakłada. Na początku wystarczy minimum organizacji naszego treningu żebyśmy zaczęli zauważać progres. Nie przychodzimy na trening z myślą, że zrobimy cokolwiek na co mamy ochotę, w bliżej nieokreślony sposób, kolejności ćwiczeń, ilości powtórzeń i serii oraz ciężaru. Takiego podejścia nie możemy nazwać trenowaniem tylko ćwiczeniem.


Głównym zagadnieniem periodyzacji jest zaplanowanie długoterminowe jak i ile będziemy podnosić.


Jeśli założymy z wyprzedzeniem, że na jednym treningu robimy 3 serie po 6 powtórzeń, a na następnym 3 serie po 7 powtórzeń na danym ciężarem, a nie ciśniemy na pałe maks powtórzeń tyle ile mamy siły za każdym razem, to już możemy nazwać periodyzacją i często tyle wystarczy, żeby w końcu ruszyć dalej w momencie, gdy efektów treningowych nie widzimy, a wcześniej ĆWICZYLIŚMY.


W celu podstawowej organizacji jednostek treningowych, planowania mikro-, mezo- i makrocyklu możemy posiłkować się różnymi schematami działań.

Mam na myśli tutaj trzy główne schematy progresji tj.: