top of page

Sześć koncepcji treningu siłowego

Sportowcy i trenerzy różnych dyscyplin tak naprawdę czerpią wiedzę z sześciu głównych koncepcji treningu siłowego: kulturystyki, treningu o dużej intensywności, podnoszenia ciężarów, całorocznego treningu mocy, trójboju siłowego i periodyzacji treningu siłowego. Ogólnie rzecz biorąc, periodyzacja siły jest najskuteczniejszą metodą treningu sportowego.

Kulturystyka


Programy treningowego stosowane w kulturystyce opierają się na manipulowaniu zmiennymi treningowymi (takimi jak serie, powtórzenia, okresy odpoczynku i tempo wykonywania ćwiczeń w celu nasilenia zjawiska hipertrofii, czyli wzrostu mięśni. Poprawa hipertrofii jest możliwa dzięki adaptacjom w postaci nadkompensacji substratów energetycznych i wzrostowi białek mięśniowych. W tym celu kulturyści często wykonują serie do upadku mięśniowego.


Wzrost masy mięśniowej rzadko jednak przekłada się na korzyści w postaci lepszych wyników sportowych. Ściślej rzecz biorąc, powolne, powtarzalne skurcze mięśni typowe dla kulturystyki w ograniczonym stopniu pozytywnie przekładają się na eksplozywne ruchy potrzebne w wielu innych dyscyplinach sportu. Na przykład, podczas gdy typowe dla wielu dyscyplin ruchy trwają 100-180ms, czas trwania wyprostów nóg w kulturystyce wynosi 600ms, a osiągnięcie właściwej pozycji w podnoszeniu ciężarów - mniej więcej 1200ms.


Są wyjątki. Niektóre techniki kulturystyczne, takie jak superserie i drop sety, stosuje się w hipertroficznej fazie treningu w dyscyplinach, w których głównym celem jest zwiększenie rozmiaru mięśni. Ponieważ adaptacje nerwowo-mięśniowe nie odgrywają w kulturystyce głównej roli, techniki te zwykle nie obejmują eksplozywnych ćwiczeń koncentrycznych ani dużych obciążeń z długimi okresami odpoczynku. Z tego względu treningu kulturystyczny jest rzadko polecany zawodnikom uprawiającym inne dyscypliny sportu.